emorze.pl
www.emorze.pl Łeba - www.emorze.pl Łeba - www.emorze.pl Ustka - www.emorze.pl Ustka - www.emorze.pl Darłowo - www.emorze.pl Darłowo - www.emorze.pl Krynica Morska - www.emorze.pl Krynica Morska - www.emorze.pl Hel - www.emorze.pl Hel - www.emorze.pl Jurata - www.emorze.pl Jurata - www.emorze.pl Jastarnia - www.emorze.pl Jastarnia - www.emorze.pl Władysławowo - www.emorze.pl Władysławowo - www.emorze.pl Jastrzębia Góra - www.emorze.pl Jastrzębia Góra - www.emorze.pl Karwia - www.emorze.pl Karwia - www.emorze.pl Dębki - www.emorze.pl Dębki - www.emorze.pl Gdańsk - www.emorze.pl Gdańsk - www.emorze.pl Sopot - www.emorze.pl Sopot - www.emorze.pl Mielno - www.emorze.pl Mielno - www.emorze.pl Kołobrzeg - www.emorze.pl Kołobrzeg - www.emorze.pl Rewal - www.emorze.pl Rewal - www.emorze.pl

Dziś jest

Dziwnów - www.emorze.pl Dziwnów - www.emorze.pl Międzyzdroje - www.emorze.pl Międzyzdroje - www.emorze.pl

W granicach administracyjnych miasta Gdańska znajduje się w całości lub w znaczącej części 6 znakowanych szlaków turystyki pieszej PTTK.


Szlak Trójmiejski

- kolor szlaku: żółty
- początek szlaku: Gdańsk, dworzec PKS (ul. 3 Maja)
- koniec szlaku: Gdynia, dw. gł. PKP, wyjście zach.
- długość całego szlaku: 45,9 km
- długość część gdańskiej: 23,7 km

Opis szlaku

Szlak ten o ogólnym kierunku południkowym przebiega wyłącznie przez tereny wszystkich miast wchodzących w skład Trójmiasta. Na terytorium miasta Gdańska znajduje się południowa część tego szlaku licząca ponad połowę jego długości. Przemierza on tu po części tereny zabudowane - kilku dzielnic położonych na tzw. górnym tarasie, czyli na Wysoczyźnie Gdańskiej. Ale też spora jego część znajduje się na obszarach leśnych, które wchodzą w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Od gdańskiego dworca PKS szlak prowadzi przez Grodzisko, a następnie za skrajem Suchanina wspinając się na Wronią Górkę i na Suchańską (Cygańską) Górę schodzi do Doliny Królewskiej. Potem po odwiedzeniu Sobótki dostaje się do kolejnej doliny - Jaśkowej. Stąd przez Jaśkowy Las i najwyższą tu Strzyską Górę kieruje się na Brętowo i obrzeżem Piecek dochodzi do Dolnego Migowa. Po zahaczeniu o Nowiec, do którego dostaje się wykorzystując stare torowisko kolei, szlak wkracza już całkowicie w tereny leśne. Wędrówka leśna, najpierw w Lesie Matemblewskim (Brętowskim), później w Lasach Oliwskich, zostanie przerwana na moment tylko przez odwiedzenie tuż za doliną Strzyży (szlak zielony Skarszewski i niebieski Kartuski) - leśnego Sanktuarium Matki Boskiej i leśniczówki w Matemblewie, a potem przejście przez Złotą Karczmę (szlak czarny Wzgórz Szymbarskich). Wymienione tereny leśne to obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w którym szlak wykorzystuje położone najdalej na zachód czyli najbliżej obwodnicy trójmiejskiej połacie przecinając początkowe partie dolin: Radości, Zgniłych Mostów (Mościsk), Ewy (Świeżej Wody), Potoku Rynarzewskiego i jej odgałęzienia - Kamieniska, a także wspinając się na Wzniesienie Marii (szlak czarny Wzgórz Szymbarskich) oraz zahaczając o polanę Owczarni. Gdańska cześć szlaku kończy się na obrzeżach Wysokiej przy centrum handlowym Osowa.

Przebieg szlaku na terenie Gdańska:

dworzec PKS - Grodzisko (majdan Fortu) - Bastion Jerozolimski (podnóże) - cmentarz żołnierzy radzieckich - Wronia Górka - francuski cmentarz wojenny - Suchańska /Cygańska/ Góra (zbocze) - Królewska Dolina (ul. Sobieskiego) - Sobótka - Jaśkowa Dolina (ul. Jaśkowa Dolina) - Strzyska Góra - PIECKI (ul. Magellana) - DOLNE MIGOWO (torowisko) - NOWIEC (ul. Potokowa) - dolina Strzyży - MATEMBLEWO (leśniczówka) - Góra Matemblewska - ZŁOTA KARCZMA (ul. Słowackiego) - Droga Trawiasta - Droga Matarniańska - Droga Węglowa - Mościska - Wzniesienie Marii - Dolina Ewy (Świeżej Wody) - Długa Dolina - polana Owczarnia - Dolinka Kamienista - szosa oliwska (ul. Spacerowa - CH Osowa)


Szlak Wzgórz Szymbarskich

- kolor szlaku: czarny
- początek szlaku: Sopot ul. 1 Maja
- koniec szlaku: Sierakowice, Rynek
- długość całego szlaku: 120,3 km
- długość część gdańskiej: 17,7 km

Opis szlaku

Z tego długiego szlaku zmierzającego z Sopotu na Pojezierze Kaszubskie nie omijając Wzgórz Szymbarskich przez teren Gdańska przebiega duży fragment jego partii początkowej. Ma on podobnie jak inne pobliskie szlaki układ południkowy.

Do Gdańska szlak wkracza w dolinie Potoku Rynarzewskiego (szosa oliwska - ul. Spacerowa) w rejonie Królewskiego Źródła na zachód od leśniczówki Renuszewo po 6 kilometrach części sopockiej. Do dalszej swej trasy wykorzystuje środkową część lasów TPK. Na terenie Parku szlak po odcinku biegnącym Długą Doliną przecina Dolinę Ewy (Świeżej Wody), przez rezerwat "Źródliska w dolinie Ewy" wchodzi na Wzniesienie Marii, gdzie spotyka szlak żółty Trójmiejski. Potem przez wzgórze Ela i obok starej skoczni schodzi na Drogę Młyńską w Dolinie Radości a następnie po przecięciu tej doliny zahacza o boczne odgałęzienie Doliny Wężów (szlak niebieski Kartuski) i przez Kleszy Las (przecinając Kleszą Drogę) a potem wykorzystując Drogę Pionierów wychodzi z lasu a tym samym z TPK w Złotej Karczmie (ponowne spotkanie ze szlakiem żółtym Trójmiejskim).

Dalszy gdański odcinek tego szlaku znajduje się za obwodnicą. Jest to przejście przez położone na zachodnim skraju miasta połacie, by w efekcie końcowym dostać się w lasy otomińskie. Zatem szlak skręca nieco na zachód i przez Matarnię oraz Kokoszki (szlak niebieski Kartuski) wkracza w las otomiński. W nim minąwszy gajówkę Sulmin, zaraz za drogą z Kiełpina Górnego do Sulmina wychodzi z Gdańska.

Przebieg szlaku na terenie Gdańska:

dolina Potoku Rynarzewskiego (ul. Spacerowa) - Długa Dolina (Biała Droga) - Dolina Ewy (rezerwat) - Wzniesienie Marii - Mościska - wzgórze Ela - Dolina Radości (Droga Młyńska) - Dolina Wężów - Kleszy Las - Droga Pionierów - Trawiasta Droga - ZŁOTA KARCZMA (ul. Słowackiego) - MATARNIA (ul. Agrarna) - KOKOSZKI (ul. Fabryczna) - gajówka Sulmin - las otomiński (droga Kiełpino Grn. - Sulmin)


Szlak Kartuski

- kolor szlaku: niebieski
- początek szlaku: Sopot Kamienny Potok SKM (strona zach.)
- koniec szlaku: Kartuzy, dw. PKP
- długość całego szlaku: 67,6 km
- długość część gdańskiej: 20,45 km

Opis szlaku

Szlak ten zmierza z Trójmiasta na południowy-zachód województwa, z Sopotu Kamiennego Potoku do Kartuz. Trasa szlaku zrazu południkowa ale położona na głębszym leśnym zapleczu miasta potem zmienia się na bardziej zachodnią. Duży fragment początkowej trasy szlaku znajduje się na terenie Trójmiasta (niemal połowa), z czego gros w Gdańsku.

Do Gdańska szlak wkracza Drogą Nadleśniczych, by zaraz potem dojść w rejon Pachołka (szlak zielony Skarszewski) a następnie znaleźć się w Dolinie Szwabego. Zaraz za kuźnią wodną na Potoku Oliwskim szlak przechodzi do równoległej do Doliny Radości ale dużo mniejszej Doliny Wężów (szlak czarny Wzgórz Szymbarskich) a później przecinając Szwedzka Groblę, Drogę Lipnicką początkowy fragment Kociego Rowu a w końcu trasą Husarskich Manowców a za szosą brętowską odcinkiem drogi asfaltowej dociera do Matemblewa (szlak żółty Trójmiejski, później szlak zielony Skarszewski).
Teraz na trasie szlaku jeszcze odcinek biegnący doliną potoku Strzyża a następnie już za obwodnicą - Kokoszki (szlak czarny Wzgórz Szymbarskich) i położone daleko na południowo-zachodnich rubieżach miasta Smegorzyno. Tu szlak wkracza w lasy otomińskie i w nich po minięciu drogi z Kiełpina Górnego do Sulmina wychodzi z miasta.

Przebieg szlaku na terenie Gdańska:

Droga Nadleśniczych - Góra Kościuszki - Pachołek (siodełko) - OLIWA (ul. Spacerowa) - Kuźnia Wodna - Dolina Wężów - Szwedzka Grobla - Lipnicka Droga - Huzarskie Manowce - szosa brętowska (ul. Słowackiego) - MATEMBLEWO (leśniczówka) - dolina Strzyży - KIELPINEK (obwodnica) - MATARNIA (ul. Sąsiednia) - KOKOSZKI(ul. Fabryczna) - SMĘGORZYNO - las otomiński (droga Kiełpino Grn. - Sulmin)


Szlak Skarszewski

- kolor szlaku: zielony
- początek szlaku: Sopot Kamienny Potok SKM (str. zach.)
- koniec szlaku: Skarszewy PKS (d. PKP)
- długość całego szlaku: 80,3 km
- długość część gdańskiej: 16,3 km

Opis szlaku

Ten szlak w całym swym przebiegu prowadzący z Kamiennego Potoku do Skarszew czyli od Trójmiasta na południe na swej początkowej trasie też zachowuje taki kierunek. Na terenie Gdańska ma on jedną piątą swej długości. Trasa jego znajduje się głównie w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jest położona najbliżej ich wschodniego skraju i jednocześnie krawędzi wysoczyzny.

 Do Gdańska szlak wchodzi po dość długiej partii sopockiej. Na granicy miasta przecina Drogę Ludolfińską i potem za Górą Kościuszki (szlak niebieski Kartuski) wspina się na Pachołek i na krótko wkracza na tereny zabudowane, okrążając staw młyński na Potoku Oliwskim w Oliwie. Później skrajem Zaklęsów osiąga Głowicę (Wzgórze Trzech Panów), następnie przez Zajęczą Dolinę i Zieloną Dolinę schodzi do doliny Samborowo, za którą przeciąwszy brzozową aleję Lipnickiej Drogi kieruje się na Lipnik. Tu ociera się o Niedźwiednik, by przez Niedźwiedzią Dolinę (Koci Rów) wyjść na szosę brętowską (ul. Słowackiego) na skraju Brętowa. Stąd ponownie udaje się w las do Matemblewa i do doliny Strzyży (szlak żółty Trójmiejski, szlak niebieski Kartuski). Idąc w górę potoku Strzyża, jego prawym brzegiem, dochodzi do Kiełpinka. Potem następuje dłuższa partia bezleśna - miejsko-działkowa doprowadzająca nad jezioro Jasień i do lasów otomińskich. Na ich skraju koło Kiełpina Górnego - zaraz po przekroczeniu obwodnicy (ul. Stężycka) - szlak opuszcza Gdańsk.

Przebieg szlaku na terenie Gdańska:

Droga Ludolfińska - Góra Kościuszki - Pachołek - OLIWA (ul. Kwietna) - Zaklęsy - Głowica - Dolina Zajęcza - Zielona Dolina - Samborowo - Lipnicka Droga - Lipnik - Koci Rów - szosa brętowska (ul. Słowackiego) - BRĘTOWO (działki) - MATEMBLEWO (ul. Kiełpińska) - dolina Strzyży - KIEŁPINEK - szosa kartuska (ul. Kartuska) - jezioro Jasień - Obwodnica Trójmiejska (ul. Stężycka)


Szlak Motławski

- kolor szlaku: czerwony
- początek szlaku: Olszynka, ul. Olszyńska
- koniec szlaku: Tczew Czatkowy
- długość całego szlaku: 33,5 km
- długość część gdańskiej: 3,9 km

Opis szlaku

Szlak prowadzący po Żuławach Gdańskich w sąsiedztwie Motławy. Z jego ponad trzedziesto kilometrowej trasy w Gdańsku znajduje się niewielka część, raptem 4 kilometry. Pozostała na terenie powiatu gdańskiego i w Tczewie.

Początek szlaku można odnaleźć nad Motławą na Olszynce w rejonie Olszyńskiego Dworu. Stąd przez tereny o charakterze podmiejskim idzie on lewym (geograficznie) brzegiem naprzeciw jej biegowi do ujść Czarnej Łachy i Raduni pod Krępcem. Dalej są już tereny pozamiejskie.


Szlak Wyspy Sobieszewskiej

- kolor szlaku: zielony
- początek szlaku: Sobieszewo, Martwa Wisła ( ul. Turystyczna)
- koniec szlaku: Świbno, przekop Wisły
- długość całego szlaku: 10 km
- długość części gdańskiej: 10 km

Opis szlaku

Szlak w całości znajduje się na terenie miasta Gdańska i to w jego części położonej daleko na wschód nad Zatoką Gdańską czyli na Wyspie Sobieszewskiej. Trasa jego biegnie generalnie równolegle do brzegu morskiego począwszy od Sobieszewa przez Orlinki do Świbna.

Po drodze oprócz krótkich fragmentów o charakterze miejskim występują partie leśne, wydmowe i przy plażowe. Szlak doprowadza do najwyższego miejsca na Wyspie Sobieszewskiej, wysokiej na 32 metry wydmy szarej nazywanej Górą Orlą. Koniec szlaku na przeprawie promowej przez przekop Wisły w Świbnie; po drugiej stronie rzeki szlak Jantarowy koloru żółtego.


Hotele w Gdańsku
Pensjonaty i wille w Gdańsku


Chcesz uzyskać zniżki na noclegi, do pubów, do restauracji, na imprezy?
Dowiedz się więcej - zapisz się do naszego biuletynu!
Sprawdź pogodę na całym polskim wybrzeżu - od Międzyzdrojów, przez Kołobrzeg, aż po Krynicę!

Wiatr: km/h
Chciał(a)byś się dowiedzieć "gdzie-co" jest? Nie możesz gdzieś trafić? Skorzystaj z interaktywnej mapy na naszych stronach.